środa, 7 lutego 2018

Terminarz mszy świętych odprawianych w intencji:

„O umocnienie w duchu Prawdy, o łaski i dary Ducha Świętego dla Kościoła, biskupa i kapłanów posługujących w Norwegii, naszej ojczyzny (Polski), naszych rodzin i w sprawach osobistych i Bogu wiadomych wszystkich uczestników XXXIII pielgrzymki do Mariaholm w Norwegii”. 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
Msze święte odprawia Ks dr hab Paweł Maciaszek
03.02.18 godz 15:30.
04.02.18 godz 15:30
15.02.18 godz 15:30
01.03.18 godz 15:30
15.03.18 godz 15:30

środa, 20 grudnia 2017


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Szczęśliwego Nowego Roku 2018


God Jul og Godt Nytt År 2018Od 3 grudnia 2017 trwa w Polsce Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa na mocy dekretu papieża Franciszka. Pamiętajmy jaką rolę odegrał święty Józef przy narodzeniu Mesjasza. Jego postawa przypomina nam o najważniejszych wartościach, o których nie możemy zapomnieć. Święty Józef był i jest wzorem cnót. Największą z nich jest miłość, która pomogła mu wypełnić wolę Bożą.
Dlatego Bóg dał nam znak na nasze czasy. Sto lat temu w Fatimie Siostra Łucja, jedna z wizjonerek, w piśmie do swego biskupa diecezjalnego, tak wspominała ostatnie objawienie: Kiedy Nasza Pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Naszą Dobrą Panią ubraną w bieli, w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża.

Dzisiaj na Jasnej Górze 20.12.17 o godzinie 15:30 zostanie odprawiona Msza Święta w naszych intencjach.

Jarosław Staśkiewicz
Przewodniczący Polskiej Grupy Pielgrzymkowej w Norwegii
 
  

piątek, 3 listopada 2017

Szczęść Boże!

Już jutro Pierwsza Sobota Miesiąca!
Różaniec Do granic był Wielkim Narodowym nabożeństwem wynagradzającym! Bardzo zachęcamy, by odprawić wszystkie pięć Pierwszych Sobót Miesiąca.
To bardzo ważne! Odpowiedzmy na wezwanie Matki Bożej.


Matka Boża, 13 lipca 1917 roku, powiedziała w Fatimie: „Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świecie”.

Aby dobrze odprawić nabożeństwo wynagradzające należy: 
- przystąpić do spowiedzi, najlepiej w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę, wzbudzając w sobie intencję zadośćuczynienia Maryi,
- przyjąć Komunię Świętą w intencji wynagradzającej grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi,
- odmówić jedną część różańca, również w tej intencji,
- podjąć przynajmniej 15-minutowe rozmyślanie nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańca. 
W imieniu organizatorów Różańca do granic
Przewodniczący Polskiej Grupy Pielgrzymkowej Oslo Askim Mariaholm
Jarosław Staśkiewicz


czwartek, 28 września 2017

Terminarz mszy świętych odprawianych w intencji:

„O umocnienie w duchu Prawdy, o łaski i dary Ducha Świętego dla Kościoła, biskupa i kapłanów posługujących w Norwegii, naszej ojczyzny (Polski), naszych rodzin i w sprawach osobistych i Bogu wiadomych wszystkich uczestników XXXIII pielgrzymki do Mariaholm w Norwegii”. 

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze
Msze święte odprawia Ks dr hab Paweł Maciaszek
01.10.17 godz 13:30.
28.10.17 godz 18:30
01.11.17 godz 15:30
22.11.17 godz 15:30
01.12.17 godz 15:30
20.12.17 godz 15:30


Schedule of holy mass celebrated in intent:


For the strengthening in the spirit of Truth, for the graces and gifts of the Holy Spirit for the Church, for the bishop and priests in Norway, for our homeland, for our families and for personal matters, and for all the participants of the XXXIII pilgrimage to Mariaholm in Norway. "

Sanctuary of Our Lady of Czestochowa in Jasna Gora
Mass will be celebrated by the Rev. dr hab Pawel Maciaszek
01.10.17 hour 13:30
28.10.17 hour 18:30
01.11.17 hour 15:30
22.11.17 hour 15:30
01.12.17 hour 15:30
20.12.17 hour 15:30


Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania dla Ks Dariusza Burasa z Kazachstanu, za posługę duszpasterską podczas pielgrzymki poświęcenie się dla wspólnoty całym sercem i oddaniem by służyć wspólnocie pielgrzymkowej dla Pana Jezusa i Maryi.

Ojcu Gerardowi Filakowi i Piotrowi Pisarkowi za ojcowską troskę i opiekę nad całą grupą pielgrzymkową za ich dobre serca i budowanie wiary. 

Księdzu Wojtkowi Knutelskiemu i Dawidowi Banasiowi za wspieranie i opiekę duszpasterską i troskę o dopilnowanie byśmy mogli się radować obecnością Chrystusa w naszych sercach.

Szczere podziękowanie Księdzu Wademarowi Bożkowi za troskę o wsparcie materialne i duchowe dla Księdza Dariusza byśmy  mogli  się cieszyć jego obecnością.

Dziękuję za wsparcie moralne i dawanie świadectwa swoją osobą Konsulowi RP Sławomirowi Kowalskiemu.

Dziękuję ministrantom Sebastianowi Laszczyńskiemu, Sylwestrowi Huglerowi,

Dziękuj za zaangarzowanie wsparcie i nieocenioną pomoc Bogdana Kulas i Dariusza i Bożeny Nakoniecznych.

Dziękuję scholi Mirka Cieplaka  za uswietnienie liturgii mszy św. i za wspaniałą oprawę muzyczną i pieśni na pielgrzymce.

Dziękuję Alicji Katarzynie Feberis za grę na gitarze i śpiew oraz Sebastianowi Derda za pomoc w prowadzeniu pielgrzymki.

Dziękuję Julii Staskiewicz za pomoc podczac przygotowania pielgrzymki; informowanie pielgrzymów, opracowanie nowej strony internetowej i wykonanie pięknych zdjęć.

Dziękuję Piotrowi Chrut za wykonanie wspaniałych krzyży pielgrzymkowych. Niech wpiszą się na stałe do naszej tradycji pielgrzymkowej.

Dziękuję Hani i Jarkowi Kurek oraz Emilii i Krzyśkowi Misiałkiewiczom za wykonanie napisów na krzyżach pielgrzymkowych.

Dziękuję Piotrkowi Promowiczowi za wieloletnie zaangarzowanie i trud pilnowania porządku podczas pielgrzymki.

Czesławowi Kruś za wsparcie organizacyjne.

Dziękuję Wojtkowi Ciuryło i Cezaremu Kabatowi za trud ewangelizowania i promowania naszego dzieła w Sandefjord i Tønsbergu.


Przewodniczący Polskiej Grupy Pielgrzymkowej w Norwegii.
Jarosław Staśkiewicz